Blog zonder grenzen


Het Euregioproject « Blog zonder Grenzen » liep van juli 2007 tot april 2008.

Hoofddoelstelling
:
‘Het creëren en hanteren van weblogs op een veilige en aantrekkelijke manier toegankelijk maken voor kinderen/jongeren met een functiebeperking.’

Partners
:
ICTwijs, KHBO, Hogeschool Gent, EduWEST, Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Claevervelt, BuSO Sint-Rafaël, ROC Westerschelde, Scholengemeenschap De Rede.

Keuze van de scholen
:
7 scholen uit het gewoon en het buitengewoon lager onderwijs (3 uit Oost-Vlaanderen, 2 uit West-Vlaanderen en 2 uit Zeeland).

Gemeenschappelijk thema
:
Opdat niet ‘de beperking’ centraal zou staan, maar een thema waarbij de startcondities gelijkwaardig waren voor alle deelnemende leerlingen, werd voor het thema “water” gekozen.

Slotdag
:
Nadat de kinderen elkaar eerst “virtueel” leerden kennen, werd het project afgesloten met een feestelijke slotdag in het educatieve pretpark Neeltje Jans.

Afbeeldingen: 2 schermafbeeldingen van de weblogs en enkele sfeerbeelden van de uitstap naar Deltapark Neeltje Jans.